• Kristoffer Pedersen

Lysaker TorgEstimert energiproduksjon: ca. 152 000 kWh

Installasjon: Høst, 2020

Installert effekt tak: 196,48 kWp

Type panel: 614 stk Jasolar 320Wp


Prosjekt i samarbeid med Storebrand eiendom hvor vi installerte solcelleanlegg på Lysaker torg 5, 15 og 25 med monitoreringsløsning vha. Solarlog. I tillegg installerte vi et snøsmelteanlegg på Lysaker torg 25.
192 views0 comments

Recent Posts

See All